new1 new2 new3 new5 new6
°F | °C
Error! Unable to Find Specified Location!
Monday, March 25, 2019
Text Size
நம்பிக்கையினாலன்றி எவரும் கடவுளுக்கு உகந்தவராயிருக்க இயலாது. ஏனெனில், கடவுளை அணுகிச் செல்வோர் அவர் இருக்கிறார் என்பதையும் அவரைத் தேடிச் செல்வோருக்குத் தக்க கைமாறு அளிக்கிறார் என்பதையும் நம்ப வேண்டும். எபிரேயர்:11:6

 

Heilig Jaar van Barmhartigheid

(Paus Franciscus)

(08-12-2015-20-11-2016)

 jaar van barmhartigheid

 

Heer Jezus Christus, U hebt ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader, en hebt gezegd dat wie U ziet, Hem ziet. Toon ons Uw gelaat en we zullen gered worden. Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van de slavernij van het geld; de overspelige vrouw en Magdalena van het zoeken naar geluk enkel en alleen in de geschapen dingen: deed Petrus wenen na zijn verraad, en verzekerde de berouwvolle rover dat hij naar het paradijs zou gaan. Laat ons de woorden horen, alsof ze gericht zijn tot ieder van ons, die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:

"Als u de gave van God kende! "

U bent het zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader, van de God die Zijn kracht vooral toont door vergeving en barmhartigheid: laat de kerk in de wereld uw zichtbaar gelaat zijn, dat van de opgestane en verheerlijkte Heer.

 

U hebt gewild dat ook uw dienaren zelf onderworpen zijn aan zwakheid om mee te kunnen leven met de onwetenden en dwalenden: laat iedereen die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn, dat God van hen houdt en hen vergeeft.

 

Stuur uw Geest en wijdt eenieder van ons met zijn zalving, zodat het Jubileum van Barmhartigheid een jaar van genade zal zijn van de Heer, en uw kerk met hernieuwd enthousiasme het goede nieuws zal brengen aan de armen, de vrijheid zal verkondigen aan gevangenen en de onderdrukten, en blinden zal laten zien. Wij vragen dit op voorspraak van Maria, de Moeder van Barmhartigheid,Gij die leeft en heerst met de Vader en de heilige Geest in alle eeuwigheid. Amen.

 

திருச்சபை நிகழ்வுகள்

Ash Wednesday
(Wednesday, 06 March 2019, 19 days earlier)

Lent (first Sunday)
(Sunday, 10 March 2019, 15 days earlier)

Palm Sunday
(Sunday, 14 April 2019, 20 days later)

Maundy Thursday
(Thursday, 18 April 2019, 24 days later)

Good Friday
(Friday, 19 April 2019, 25 days later)

Holy Saturday
(Saturday, 20 April 2019, 26 days later)

Easter Sunday
(Sunday, 21 April 2019, 27 days later)

இறையிரக்கத்தின் ஆண்டு