new1 new2 new3 new5 new6
35°
°F | °C
Partly Cloudy
Humidity: 94%
Thu
Partly Cloudy
31 | 37
0 | 2
Fri
Partly Cloudy
30 | 35
-1 | 1
Thursday, December 13, 2018
Text Size
ஒளி உங்களோடு இருக்கும்போதே ஒளியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்போது ஒளியைச் சார்ந்தவர்கள் ஆவிர்கள். யோவான்:12:36

என் அன்பில் நிலைத்திருங்கள்

உயிர்ப்புக் காலம் ஞாயிறுக் கிழமையில் பயணிக்கின்றோம். உயிர்ப்புக் காலத்தில் இறைமகன் இயேசுவின் அமைதி, அன்பு, உடனிருப்பை அவருடைய வார்த்தைகளின் வழியாக உணர்ந்து அனுபவித்திருப்போம் என்பது உண்மை. இன்றைய இறைவாசகங்கள், இறைவன் ஆள் பார்த்துச் செயல்படுவதில்லை என்றும், இறைவனின் அன்பு மாறாது என்றும், அவருடைய அன்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்ற சிறப்பான மையக்கருத்துக்களை நமக்கு தருகின்றது. இன்று நானும் நீங்களும் இறைவனின் அன்பில் நிலைத்திருக்கின்றோமா? அவருடைய அன்பை சுவைத்துள்ளோமா? இறைமகன் இயேசு மிக அழகாக கூறுவதைக் கவணிக்க வேண்டும் “என் தந்தை என் மீது அன்பு கொண்டுள்ளது போல நானும் உங்கள்மீது அன்பு கொண்டுள்ளேன். என் அன்பில் நிலைத்திருங்கள்“ என்று. இன்று நாம் அனைவரும் அழிந்து போகும் உலகின் செல்வங்கள் மீது அன்பு செலுத்தி நிலைவாழ்வை இழந்து தவிக்கின்றோம். திரைஉலகில் வெறும் பணத்திற்காக அன்பை கொச்சைப் படுத்தி நாடகமாடி காணப்படும் கதைகளின் போக்கில் இளம் உள்ளங்கள் தங்களுடைய வாழ்வைக் கட்டி எழுப்பி நாசமாகிக் கொண்டிருக்கும் சமுதாயத்தைப் பார்க்கின்றோம். திருமணத்திற்கு முன்பு அன்பு என்று சொல்லிக் கொண்டு கட்டப்படும் உறவு, திருமணம் முடிந்து பிறகு ஓர் இரண்டு ஆண்டுகிளில் முறிவடைவது ஏன்? இன்று அவர்கள் உண்மையான அன்பு என்னும் அடித்தலத்தில் கட்டப்படுபதில்லை. பணம் செல்வம், படிப்பு, சாதி, சமயம் என்ற போர்வையில் அன்பை எடை போட்டு திருமண ஒப்பந்தத்தை செய்கின்றார்கள். உண்மையான அன்பு இல்லாத காரணத்தால் வெகு விரைவில் திருமணம் என்ற முத்திரை உடைகின்றது. எத்தனை கத்தி வெட்டு குத்துக்கள், தற்கொலைகள் அன்பின் அடிப்படையில். சாதி சமயம் வரதட்சணை என்ற பெயரில் எத்தனை போரட்டங்கள் நமது சமுதாயத்தில். உண்மையான அன்பில் வளர்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் அன்புக்கு எடுத்து காட்டாக வாழ்கின்றார்கள். உண்மையான அன்பு இறைவனிடமிருந்து வருகின்றது ஏனெனில் அன்பு கடவுளிடமிருந்து வருகிறது. இறைமகன் மகன் இயேசுவின் பெற்றோர்கள் எளியவர்கள், தச்சுத் தொழில் செய்து அன்புறவில் வாழ்ந்து, இறைவனின் அன்பில் நிலைத்திருந்தார்கள். ஆண்டவர்க்கு அர்ப்பணிக்க ஒருசோடி மாடப் புறாக்களைக் கொண்டுவந்தனர். ஏழ்மையில் உண்மை அன்பு வெளிப்படுகின்றது.

முதல் வாசகத்தில் கொர்னலியு திருத்தூதர் பேதுருவின் காலில் விழுந்து வணங்கிய பொழுது அவர் கூறுவது, “எழுந்திடும், நானும் ஒரு மனிதன்தான் என்று தன்னுடைய மனித நிலையை நன்கு உணர்வதை அவருடைய வார்த்தைகளின் வழியாக அறிகின்றோம். எத்தனைபேர் நம்மில் மனிதனின் நிலையை அறிந்து செயல் படுகின்றோம். இறைவன் ஆள்பார்த்து செயல்படுவதில்லை, இறைவனுக்கு அஞ்சி நடந்து நேர்மையாக செயல்படுபவர்களே அவருக்கு ஏற்புடையவர்கள் என்று கூறியபோது தூய ஆவியாவர் அங்கு கூடியிருந்த புற இனமக்களின் மீது இறங்கி வந்தது என் று காண்கின்றோம். இன்று இறைசமூகமாக ஒன்று கூடும் வேளையில் இறைவனின் பிரசன்னமும், ஆவியானவரின் வழிநடத்தலும் இக்காலக்கட்டத்தில் மிகவும் அவசியம். ஆவியானவர் நம்மில் செயலாற்றினார் என்றால் இறைவனின் உண்மையான அன்பு நம் மத்தியில் வெளிப்படும். கொர்னேலியு என்ற பெரியவர் எவ்வாறு திருதத்தூதர் பேதுருவை மதித்து காலில் விழுந்து வணங்கியது போல் நாமும் நமது சொற்களிலும் செயலிலும் பிறரை மதித்து நடக்க கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இறைவனின் அன்பும் அவருடைய விழுமியங்களும் நமது வாழ்விற்கு அடித்தலமாக இருந்தால்தான் நம்மால் அவ்வாறு செய்ய முடியும். இல்லை என்றால் இருளானவன் நம்மை வேறு திசையில் இட்டுச் சென்று உண்மையான அன்பை உடைக்க முயற்சி செய்வான். எனவே உண்மையான அன்பில் வளர முயற்சி செய்வோம்.

இறைமகன் இயேசு அவருடைய அன்பில் நிலைத்திருக்க இன்று அழைககின்றார். அவருடைய அன்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டுமென்றால் அவருடைய கட்டளைகளை கடைபிடிக்க வேண்டுமென்று விரும்புகின்றார். அவருடைய கட்டளைகளை கடைபிடிப்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. இறைமகன் இயேசு “நீங்கள் என்னுள்ளும் என் வார்த்தைகள் உங்களுள்ளும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் விரும்பிக் கேட்பதெல்லாம் நடக்கும்“ என்று கூறுகின்றார். இன்று இறைவனின் வார்த்தைக்கு என் வாழ்வில் முதலிடம் தருகிறேனா? சற்று சிந்திப்போம். பட்டப் படிப்பு படிக்க இரவு பகலாக படித்து சான்றிதழ் பெற்று வெற்றிகரமாக வாழ்க்கையை ஓட்டுகின்றோம். அவை எவ்வாறு முக்கியமாக தோன்றுகிறதோ அதேபோல் இன்று இறைவார்த்தையும் நமது வாழ்க்கைக்கு ஒளி விளக்காக இருப்பது அவசியம். ஆனால் நம்மில் பலருக்கு நிலைவாழ்வு கொடுக்கும் இறைவனின் வார்த்தையைப் படிப்பதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை. இறைவனின் அன்பு நம்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டுமென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் இறைவார்த்தையை தியானித்து நேரம் ஒதுக்கி கற்றுக் கொண்டு அதன்படி வாழக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

இறைவனின் அன்பு சிலுவை மரணத்தின் வழியாக அனைவருககும் கொடையாக கொடுக்கப்பட்டது எனவே அவருடைய அன்பில் என்றும் நிலைத்திருக்க முயற்சிப்போம். உண்மையான அன்பில் வளர்வோம்.

நம்பிக்கை, எதிர்நோக்கு, அன்பு ஆகிய மூன்றுமே நிலையாய் உள்ளன, இவற்றுள் அன்பே தலைசிறந்தது. 1 கொரிந்தியர் 13:13

என் ஆடுகளும் என்னை அறிந்திருக்கின்றன

இன்று உயிர்ப்புக் காலம் நான்காம் ஞாயிறு. இன்றைய இறைவாசகங்கள் உயிர்த்த இயேசுவின் வல்லமை, அவர்தான் முதன்மையான மூலைக்கல்லாக விளங்குபவர், அவர்தான் மீட்பர், மனிதர்களிடையே இவரது பெயரன்றி வேறு எந்தப் பெயரும் கொடுக்க வில்லை என்றும், நாம் அனைவரும் கடவுளின் மக்களென அழைக்கப்படுகின்றோம், கடவுளின் மக்களாகவே இருக்கிறோம், இயேசுவே நல்ல ஆயன், நல்ல ஆயர் ஆடுகளுக்காகத் தம் உயிரைக் கொடுப்பவர். கூலிக்கு மேய்ப்பவர் அல்ல, தந்தை என்னை அறிந்திருக்கிறார், இயேசு தந்தையை அறிந்திருப்பது போல் அவருடைய ஆடுகளும் அவரை அறிந்திருக்கின்றனர், என்ற பல்வேறு மையக்கருத்துக்களை இன்று இறைவன் நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றார்.

இறைவார்த்தையை தியானிக்கின்ற போது என் ஆடுகள் என்னை அறிந்திருக்கின்றனஎன்ற இறைவார்த்தை என் மனதை மிகவும் ஆழமாகத் தொட்டது. நானும் நீங்களும் கிறிஸ்துவனாக, கிறிஸ்துவளாக ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இறைமகன் இயேசுவை நமது வாழ்க்கையின் ஆயனாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளோமா? நமது குடும்ப வாழ்க்கைக்கு ஒளியின் விளக்காக நல்ல ஆயனாக அவர் இருக்கின்றாரா? அவருடைய ஆவியின் அருள்க் கொடைகளால் நிரம்ப நாம் அனைவரும் விரும்புகின்றோமா? இறைவன் இருக்கின்றாரா என்ற கேள்வி பலரிடையே எழும்பிக் கொண்டுதான் உள்ளது? கிறிஸ்துவ விசுவாசம் குறைந்து கொண்டிருக்கும் இக்காலக் கட்டத்தில் நல்ல ஆயன் இயேசுவை வார்த்தையின் வழியாக அறிந்திருந்தால் மட்டும்தான் நம்மால் திருத்தூதர் பேதுருவைப் போல் துணிவுடன் உயிர்த்த இயேசுவைப்பற்றி எடுத்துரைக்க முடியும். இன்று உயிர்த்த இயேசுவின் பிரசன்னத்தையும், ஆவியானவரின் அருள் கொடைகளையும் நாம் அனுபவித்து உள்ளோமா? இறைமகன் இயேசுவைப் பற்றி வார்த்தையின் வழியாக பிறருக்கு அறிவித்துள்ளோமா? இருளானவன் ஒவ்வொரு ஆன்மாவை இருளின் பாதையில் நடத்திச் செல்வதைக் இன்று நமது சமூதாயத்தில் காண்கின்றோம்தானே? பல நேரங்களில் உண்மையை எடுத்துரைக்க தயங்குகின்றோம், தீமைக்கு துணைசெல்கின்றோம்? அப்படித்தானே? மேலைநாடுகளில் அனைத்து வசதிகள் செல்வாக்குகள் இருப்பதால் இறைவன் நமக்கு இரண்டாவது இடமாகத்தான் உள்ளார். நேரம் நெருங்கி விட்டது மனம் மாற்றம் பெற முயற்சிப்போம்.

Read more: உயிர்ப்புக் காலம் நான்காம் ஞாயிறு

கடவுளிடமிருந்து பிறக்கும் அனைத்தும் உலகை வெல்லும்

இன்று உயிர்ப்புக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறும், இறை இரக்கத்தின்

ஞாயிறுமாகும். திருத்தூதர் யோவான் சிலுவை அடியில் நின்றவர். அன்னை மரியாளை தன் அன்புத் தாயாக ஏற்றுக் கொண்டார். இறைமகன் இயேசுவினால் அதிகம் அன்பு செய்தவர் என்று நாம் அறிந்த உண்மை. அவர் இறைமகன் இயேசுவின் அன்பை ஆழமாக உணர்ந்து அனுபவித்த காரணத்தால் அவர் இவ்வாறு கூறுகின்றார். கடவுளிடமிருந்து பிறக்கும் அனைத்தும் உலகை வெல்லும் என்று. கடந்த நாட்களில் திருவழிபாட்டிற்காக தரப்பட்ட இறைவாசகங்களை தியானிக்கின்ற வேளையில் உணர்ந்த உண்மை யாதெனில், உயிர்த்த இயேசுவின் அருள் பிரசன்னத்தை தன்னுடன் நெருங்கி இருந்த திருத்தூதர்களால் கூட அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவர் பலமுறை உயிர்ப்பைபற்றி அவர்களிடம் கூறியிருந்தும் அவர்களால் விசுவசிக்க முடியவில்லை. யூதர்களுக்காக அஞ்சி வாழ்ந்தார்கள். பயம் மனக்கவலையால் அவர்கள் மனம் அடைபட்டுவிட்டது. இறைமகன் இயேசு அப்பத்தைபிட்டு பகிரும்போதுதான்   அவர்களால் அவர் இயேசு என்று உணரமுடிந்தது. நாமும் அவர்களைப் போல் தான் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவரது பிரசன்னம் நம்மோடு இருந்தும்கூட, அவரை அனுபவிக்க முடியாமல் தவிக்கின்றோம். அவரை அனுபவிக்க தூய்மை நிறைந்த உள்ளமும், தூய்மையான வாழ்வும் தேவை. இன்றைய வாசகங்களின் வழியாக இறைவன் நமக்கு தரும் உண்மையான நற்செய்தி என்னெவென்றால் விசுவாசம் நம்பிக்கை என்ற இரண்டு மாபெறும் அருள் கொடைகள் நமக்குத் தேவை என்று. இறைமகன் இயேசுவிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர்கள் அனைவரும் கடவுளிடமிருந்து பிறந்தவர்கள் என்று தெள்ளத் தெளிவாக இறைவார்த்தை எடுத்துரைக்கின்றது. மேலும் கடவுளிமிருந்து பிறக்கும் அனைத்தும் உலகை வெல்லும். உலகை வெல்லுவது இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரால் மட்டுமே என்று அவர் விளக்குகின்றார். 

Read more: இன்று உயிர்ப்புக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு

கிறிஸ்துவே உங்களுக்கு வாழ்வு அளிப்பவர்

இன்று பாஸ்கா ஞாயிறு. இருளை வென்று வாழ்வு தந்தவர் உயிர்ப்பின் இறைமைந்தனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. கிறிஸ்துவே உங்களுக்கு வாழ்வு அளிப்பவர் என்று திருத்தூதர் பவுலடிகளார் கொலோசையர்க்கு எழுதிய திருமுகத்தில் கூறுகின்றார். குளிர் காலத்தைக் கடந்து இயற்கையும் வசந்த காலத்தை கையில் ஏற்று, பட்டது போல் காட்சியளிக்கும் மரங்களிலிருந்து துளிர்விட்டு வரும் பச்சை இலைகளும், சாலை ஓரங்களில் புல்தரையிலிருந்து புதிய பூச்செடிகள் தலைதூக்கி மலரும் மலர்களின் அழகு அனைத்தும் புதிய வாழ்வைப்பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது. இறைவனுடன் நாற்பது நாட்களில் பலதரப்பட்ட தவங்களை செய்து , பாவங்களால் மூடப்பட்ட கல்லறையாக நமது மனத்தில் மாற்றம் பெற்று இன்று உயிர்ப்பின் ஆசீர் வாதங்களை பெறுவதற்கு தயாராக உள்ளோம். நாம் அனைவரும் திருமுழுக்கின் வழியாக உயிர்த்த கிறிஸ்துவுடன் ஒன்றிணைந்து புதுவாழ்வு பெற்றவர்கள். கிறிஸ்துவோடு நாம் இறந்தோமாயின், அவரோடு வாழ்வோம் என்பதே நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை என்று திருத்தூதர் பவுல் உரோமையர் திருமுகத்தில் கூறுகின்றார். கிறிஸ்துவர்களாகிய நானும் நீங்களும் திருமுழுக்கின் வழியாக உயிர் பெற்றிருந்தாலும் சில வேளையில் இருள்நிறைந்த மூடிவைக்கப்பட்ட கல்லறைகளாய்த்தான் இன்றும் வாழ்ந்து வருகின்றோம்.

இறைமகன் இயேசு இறந்த லாசரின் கல்லறையின் கதவைப் திறந்து புதுவாழ்வு கொடுத்தது போல் இன்று நாம் நமது இதயக் கல்லறைகளை திறக்க விடுவோம். அவரால் தான் புதுவாழ்வை நமக்கு கொடுக்க முடியும். அவர் எவ்வாறு நிலைவாழ்வைப் பெற்றார் என்று சிந்திப்போம். இறைமகன் இயேசுவை தன்னம் தனியே விட்டு விட்டு அனைவரும் ஓடிப் போய்விட்டனர். ஓசான்னா பாடி அரசராக்க வேண்டியவர்கள் அவருடன் இருக்க வில்லை. எவ்வளவு இழிநிலைக்கு அவரை தள்ளப்பட்டு இருப்பினும் அவர் தந்தையாகிய இறைவனுக்கு கீழ்படிந்து சிலுவை மரணத்தை அமைதியுடனும், தாழ்ச்சியுடனும் நம் அனைவருக்காக ஏற்று கொண்டார். சிலுவைதான் நமக்கு வெற்றியைத் தருவது. அவர் எவ்வாறு பாவத்தை ஒழிக்க இறந்தாரோ அதேபோல் நாமும் இதயம் என்னும் கல்லறையில் கிடக்கும் பாவத்தை களைந்து எரிய வேண்டும். இறைமகன் இயேசு அளிக்கும் உயிர்ப்பு என்னும் அருள் கொடைகளால் நமது பாவங்களைக் களைந்து மனம் மாறிய மகனாக மகளாக மாறுவோம். இறைவன் முன் நாம் எப்பொழுதும் பரிசுத்தமாய் வாழவேண்டும். உயிர்த்த இறைமகன் இயேசு நம்மோடு வாழ்கின்றார் என்று ஆழந்த விசுவாசமும், நம்பிக்கையும் நமக்கு உண்டாக வேண்டும். இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகளுக்கு எதிராக நடக்கும் இக்காலக்கட்டத்தில் ஒவ்வொருவரும் உயிர்ப்பின் உண்மை சாட்சிகளாய் விளங்க அவருடைய வார்த்தையை நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். இறைவிசுவாசம் மறைந்து கொண்டிருக்கும் மேலைநாடுகளில் வாழும் தழிழ் இறைக்குலம் இதனைக் கட்டி எழுப்ப வாய்ப்புக்கள் நிறைய உள்ளது என்பதை அறிந்து, இறைமகன் இயேசுவுக்கு உண்மை சாட்சிகளாய் இருப்போம்.

திருத்தூதர் யோவான் நற்செய்தியில் இறைமகன் இயேசு முன்கூட்டியே வாழ்வு தரும் உணவு நானே என்று 6 ஆம் அதிகாரத்தில் கூறுகின்றார். விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வாழ்வு தரும் உணவு நானே, இந்த உணவை எவராவது உண்டால் அவர் என்றுமே வாழ்வார், மேலும் “உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: மானிடமகனுடைய சதையை உண்டு அவருடைய இரத்தத்தைக் குடித்தாலொலிய நீங்கள் வாழ்வு அடையமாட்டீர்கள் என்று. ( 6:51,53) ஆண்டுதோறும் உயிர்ப்பு விழாவை வெறும் சடங்காகவும் கடமையாகவும் கொண்டாடாமல், சிலுவையில் தன்னையே கொடையாக தந்தவர் ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் சிறு கோதுமை அப்பத்தின் வழியாக நமக்கு வாழ்வு தருகின்றார் என்பதை விசுவசித்து புதுபடைப்பாக கட்டி எழுப்பட்டு, மேலுகு சார்ந்தவற்றை நாடுவோம். நவீன உலகத்தில் பயணம் செய்பவர்களாகிய நாம் அனைவரும் நவீன பொருட்களும்,பணம், பதவி, ஆடம்பர சுக வாழ்வுகள், நமக்கு நிரந்தர வாழ்வைக் தருகின்றது என்று நமபி அவற்றை அடைவதற்கு ஓடுகின்றோம், அவற்றில் மகிழ்ச்சியும், இன்பமும் அடைகின்றோம். ஆனால் நமக்கு நிலைவாழ்வைத் தரக்கூடியவர் இறைமகன் இயேசு ஒருவர் மட்டுமே என்பதை ஆழமாக அறிந்திருக்க வேண்டும். தாகமாய் இருப்போர் என்னிடம் வரட்டும்; விருப்பம் உள்ளோர் வாழ்வு தரும் தண்ணீரை இலவசமாய்க் குடிக்கட்டும் என்ற இறைவனிடம் நம்பிக்கையுடன் செல்வோம் ஏனென்றால் அவர் இருளை வென்ற இறைமகன். நம் அனைவரையும் உயிரப்பின் வேந்தனாக விளங்கும் அவர் மகிழ்ச்சியின் பாதையில் நம் அனைவரையும் வழி நடத்தட்டும்.

உயிர்த்தெழச் செய்பவனும் வாழ்வு தருபவனும் நானே. என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார். உயிரோடு இருக்கும் போது என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் என்றுமே சாகமாட்டார். யோவான் 11:25-26

திருச்சபை நிகழ்வுகள்

Advent Sunday
(Sunday, 02 December 2018, 11 days earlier)

Advent (second Sunday)
(Sunday, 09 December 2018, 4 days earlier)

Advent (third Sunday)
(Sunday, 16 December 2018, 3 days later)

Advent (fourth Sunday)
(Sunday, 23 December 2018, 10 days later)

Christmas
(Tuesday, 25 December 2018, 12 days later)

Christmas (second day)
(Wednesday, 26 December 2018, 13 days later)

Epiphany
(Sunday, 06 January 2019, 24 days later)

இறையிரக்கத்தின் ஆண்டு